Solliciteer direct
Infra Rent
Infra Groep

MAATSCHAPPELIJK “VOORUITSTREVEND” ONDERNEMEN

Vanuit sociaal oogpunt wil Infra-Rent de werkgever zijn voor iedereen, het doel daarbij is om het potentieel wat aanwezig is in onze samenleving optimaal te kunnen benutten voor onze diensten. Onze diensten dragen bij aan de infrastructuur van onze samenleving, daarnaast vinden wij het belangrijk dat al onze medewerkers zich gewaardeerd, prettig en gezond voelen. Vanuit Infra-Rent geloven wij dat in ieder een potentieel vakmanschap zit zolang degene, positief en met geduld word gestimuleerd. Daarom, streven wij naar medewerkers betrokkenheid en verantwoordelijkheid  gevoel, dit doormiddel van een directe inbreng van onze medewerkers in het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen.

Door ons vooruitstrevende HR beleid richten wij ons op mensen met de juiste competenties, motivatie en talenten. Binnen Infra-Rent streven wij naar diversiteit binnen ons medewerkersbestand, wij zien graag dat ons medewerkersbestand gespiegeld kan worden aan onze samenleving. Wij geloven dat diversiteit in een onderneming, creativiteit en cohesie bevorderd. De doelstellingen die zijn gemaakt vanuit zakelijk oogpunt kunnen worden gerealiseerd met een divers en gemotiveerd medewerkersbestand. Daarnaast hebben wij als standpunt dat iedereen die wil toevoegen aan onze organisatie een plek verdiend binnen onze organisatie.

Dankzij onze diverse diensten en korte lijnen met onze medewerkers zijn wij in staat om constant te sturen op verzuim, overbelasting, ongevallen frequentie en de evaluatie van effectiviteit en gedrag, om zo een duurzame inzetbaarheid te garanderen met een constante kwaliteit voor onze medewerkers en klanten.

Infra-Rent ziet in, dat haar medewerkers een aanmerkelijk belang hebben in het succes van de onderneming. Wij willen onze medewerkers de ruimte bieden zichzelf te ontwikkelen, zowel vaktechnisch als persoonlijk. Bovendien stimuleren wij onze medewerkers zich zelf te ontwikkelen in ons vak en daarbij meer voldoening te halen uit hun dagbesteding.

Binnen onze organisatie, stellen zijn wij bereid medewerkers aan te stellen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit sociaal oogpunt geloven wij dat deze medewerkers vaak creatief en oplossingsgericht tewerk gaan. In 2017 willen wij graag deels ons medewerkers bestand vergroten doormiddel van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze toevoeging probeert Infra-Rent actiever te zijn in het onderhouden van deze doelgroep en een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving

MILIEU & LEEFOMGEVING

Tijdens onze diensten streven wij naar een minimalistisch milieu impact, de transitie van vervuilende motoren naar moderne EURO 5/6 motoren dragen bij aan onze milieudoelstellingen. Daarnaast dragen wij direct bij aan een schonere en beter bereikbare leefomgeving door onze activiteiten en hoe wij ons producten recyclen.

Onze afvalproducten zien wij als grondstoffen voor een opvolgende ronde in onze aankomende circulaire economie en zo behandelen wij ons afval. Infra-Rent gaat graag in gesprek met partners om een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan om zo de duurzaamheid van onze relatie te verhogen. Wij dragen graag bij aan de reductie van fijnstof tijdens het gebruik van onze machines en moedigen samenwerkingsverbanden en innovatieve concepten aan binnen onze branche.

Een direct voorbeeld is onze CO2 prestatieladder, dit instrument stimuleert Infra-Rent om onze CO2 te monitoren en te reduceren aan de hand van brandstof en andere grondstof consumptie tijdens onze activiteiten. Door deze manier van monitoren, kunnen wij met trots melden dat tussen 2013 en 2015 onze CO2 uitstoot is gereduceerd met 12% per FTE.

Binnen Infra-Rent geloven wij erin een klein en tastbaar verschil te kunnen maken in onze branche, maar samen met onze partners kunnen we een veel groter verschil maken. Samen met onze partners zijn wij in staat om onze gezamenlijke “foot print” te reduceren. Vanuit onze activiteiten inspireren en motiveren wij graag onze opdrachtgevers, partners, leveranciers en medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen in hun uitstoot en milieubelasting, zodat wij samen het verschil kunnen maken.